LUẬT AN MINH

500-1000 nhân viên

Giới thiệu công ty

- Tiếp nhận và nghiên cứu thông tin của khách hàng từ Công ty.

- Thực hiện nghiệp vụ xác minh tại nơi ở hoặc nơi làm việc của khách hàng theo yêu cầu của Công ty, để hỗ trợ cho Luật sư làm việc.

- Tiếp nhận quan điểm, yêu cầu, đề nghị được giúp đỡ, được hỗ trợ của khách hàng, để báo cáo cho các cấp quản lý của Công ty.

- Chấp hành các hướng dẫn, yêu cầu về công việc của các cấp quản lý thuộc Công ty.

- Thực hiện báo cáo hàng ngày, báo cáo tuần theo quy định của Công ty.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

18 LÊ ĐẠI HÀNH PHƯỜNG MINH KHAI QUẬN HỒNG BÀNG

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội