GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty BHNT 100% vốn nước ngoài đầu tiên có mặt tại việt nam từ năm 1999

Sở hữu tòa nhà trụ sở riêng tại việt Nam có giá trị hơn 10 triệu USD (2007)

là công ty BHNT có vốn điều lệ lớn nhất thị  trường và đứng số 1 về thi phần bảo hiểm qua kênh ngân hàng (bancassurance)

- Là công ty BHNT có vốn điều lệ lớn nhất thị trường với 9.695 tỷ đồng

- Đội ngũ gần 31.500 đại lý chuyên nghiệp

- Phục vụ khách hàng của hơn 951.000 hợp đồng

Mạng lưới 72 văn phòng tại 43 tỉnh thành phố lớn trên cả nước.

THÔNG TIN CÔNG TY

29 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ