ME GUSTAS HOTEL

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Dịch vụ lưu trú, khách sạn

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Đặng Trần Côn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP HCM

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội