GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH phát triển nguồn nhân lực Việt Mega-jobs ra đời với sứ mệnh phát triển tối đa nguồn lực của tầng lớp trẻ Việt Nam trên mọi phương diện công việc, nhắm đáp ứng nhu cầu của xã hội.

THÔNG TIN CÔNG TY

Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ