Mercedes-Benz Haxaco Chi nhánh Võ Văn Kiệt

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (“Công ty”) là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ một xí nghiệp của Công ty cơ khí giao thông vận tải Ô tô Sài Gòn (nay là Tổng Công ty Cơ khí Ô tô Sài Gòn) theo Quyết định

số 6481/QĐ-UB-KT ngày 15 tháng 10 năm 1999 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302000126, đăng ký lần đàu ngày 17 tháng 5 năm 2000. Vốn điều lệ: 17,7 triệu USD với tổng nhân sự: 439 người.

THÔNG TIN CÔNG TY

2008 Võ Văn Kiệt, An Lạc, Bình Tân, Hồ Chí Minh

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ