MeU Solutions chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của MeU Solutions, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu MeU Solutions

MeU Solutions, a leading outsourcing provider in Vietnam of cost-effective, one size fit all, and reliable delivery services: context driven, agile testing, automation, security, performance, mobile testing solutions, as well as application development solutions

MeU Solutions Tuyển dụng

Nodejs Developer Intern

31/03/2021
Hồ Chí Minh
Thực tập

Designer Intern

08/03/2021
Hồ Chí Minh
Thực tập

Tester Intern

08/03/2021
Hồ Chí Minh
Thực tập