Microservice Full Stack Engineer

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Chúng tôi là những người khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Chúng tôi cam kết mang lại kết quả thành công cho khách hàng trong suốt hơn 20 năm qua. Chúng tôi đã làm việc với nhiều khách hàng từ các cơ quan chính phủ, các công ty đa quốc gia, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp xã hội cho đến các công ty khởi nghiệp.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Chưa có

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội