MICT CO., Ltd

mict.com.vn

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

MICT là một phòng Digital Marketing thuê ngoài được thành lập cuối năm 2016. Đến nay, sau hơn 6 tháng hoạt động, MICT đã là phòng Digital Marketing thuê ngoài cho 5 doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

14 Láng Hạ

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội