MICT CO., Ltd chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của MICT CO., Ltd, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu MICT CO., Ltd

MICT là một phòng Digital Marketing thuê ngoài được thành lập cuối năm 2016. Đến nay, sau hơn 6 tháng hoạt động, MICT đã là phòng Digital Marketing thuê ngoài cho 5 doanh nghiệp tại Việt Nam.