GIỚI THIỆU CÔNG TY

- Chào và tư vấn sản phẩm mới cho khách hàng theo Data công ty cung cấp

- Chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới

- Liên hệ: 0349394154 (A.Lợi)

THÔNG TIN CÔNG TY

Tân Bình

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ