GIỚI THIỆU CÔNG TY

NDAG hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn chiến lược với mô hình xây dựng và chuẩn hoá các hệ thống đào tạo, triển khai cho các đối tác chiến lược ảnh hưởng đến hàng triệu người dùng, đối tác và khách hàng.

THÔNG TIN CÔNG TY

52 Lĩnh Nam, Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ