NDAG

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

NDAG hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn chiến lược với mô hình xây dựng và chuẩn hoá các hệ thống đào tạo, triển khai cho các đối tác chiến lược ảnh hưởng đến hàng triệu người dùng, đối tác và khách hàng.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

52 Lĩnh Nam, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội