Nexgen Packaging Vietnam Ltd.

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

17 Street 2, VSIP 1, Thuan An Town, Binh Duong Province.

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội