Nexgen Packaging Vietnam Ltd.

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

17 Street 2, VSIP 1, Thuan An Town, Binh Duong Province.

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội