Next Waves R&D Center - NGS Group

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Skill2Job (skill2job.vn) là sản phẩm công nghệ giáo dục được phát triển bởi trung tâm nghiên cứu và phát triển Next Waves, trực thuộc tập đoàn NGS. Sản phẩm vừa được tách pháp nhân tháng 1/2021 và dự kiến sẽ ra mắt thị trường vào tháng 3/2021.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

207A Nguyễn Văn Thủ, Dakao, Quận 1, HCMC

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội