Ngân hàng Public Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Ngân hàng Public Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Ngân hàng Public Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Ngân hàng Public Việt Nam

Public Bank VietNam là ngân hàng nước ngoài, với 100% vốn từ Public Bank Berhad- Malaysia. 

Ngân hàng Public Việt Nam Tuyển dụng