Ngân hàng TM TNHH MTV Xây Dựng Hà Nội

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Thực hiện giới thiệu, bán chéo các loại sản phẩm, dịch vụ đối với khách hàng cá nhân như huy động, cho vay, thanh toán, thẻ, ...-Tìm kiếm, giới thiệu các khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp trả lương qua tài khoản tiềm năng, giới thiệu và bán các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng dành cho Khách hàng cá nhân theo danh mục sản phẩm.-Tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với các Tổ, bộ phận nghiệp vụ khác để hoàn thiện Hồ sơ, cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.-Chăm sóc khách hàng, thực hiện công tác tiếp thị, phát triển thị phần, bảo vệ thương hiệu của OceanBank-Thực hiện cáccông việc khác do Trưởng nhóm kinh doanh giao.

THÔNG TIN CÔNG TY

49 Yên Lãng, Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ