Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam - CN Hà Đông

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Ngân hàng 100 % vốn nước ngoài (Malaysia)

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Số 553,555 Quang Trung, Phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội