Nguyên Gia Hotel

www.nguyengiahotel.com

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty


Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Khu A2.3 đường Hoàng Sa, Sơn Trà ,Đà Nẵng

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội