GIỚI THIỆU CÔNG TY

Nhà hàng buffet HaNa

Mã số thuế: 01I80166789

Địa chỉ: 158 Khu Cầu Lớn , Nam Hồng , Đông Anh , Hà Nội   

Điện thoại: 02466603811

THÔNG TIN CÔNG TY

158 Khu Cầu Lớn , Nam Hồng , Đông Anh , Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ