Nhà máy giấy Xương Giang-Công ty cổ phần XNK Bắc Giang

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Sẩn xuất và xuất khaur giấy in, giấy viết, giấy phô to, giấy ăn, khăn ăn, giấy vệ sinh và giấy mềm các loại.

THÔNG TIN CÔNG TY

Lô G, KCN Song Khê-Nội Hoàng-TP Bắc Giang

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ