NUMECO COMPANY LIMITED

WWW.numeco.com.vn

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty TNHH NUMECO (www.numeco.com.vn) – một trong những nhà cung cấp nguyên liệu, giải pháp công nghệ thực phẩm và thiết bị y tế hàng đầu tại Việt Nam 

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

6/289 Hoang Mai, Hoangmai District, Hanoi city, Vietnam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội