Open Web Technology (NovaHub)

Giới thiệu công ty

Open Web Technology (formerly known as NovaHub, an OWT's partner). Open Web Technology is a strategy and technology consulting firm. We help our Clients leverage new software and hardware technologies to reshape their business, invent new products, or transform their organization, in search of growth opportunities and cost savings.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

10B Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội