Open Web Technology (NovaHub)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Open Web Technology (NovaHub) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Open Web Technology (NovaHub), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Open Web Technology (NovaHub)

Open Web Technology (formerly known as NovaHub, an OWT's partner). Open Web Technology is a strategy and technology consulting firm. We help our Clients leverage new software and hardware technologies to reshape their business, invent new products, or transform their organization, in search of growth opportunities and cost savings.

Open Web Technology (NovaHub) Tuyển dụng