Pai Lab

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Established in July 2018, PAI LAB is an IT start-up mainly focusing on Artificial Intelligence and services development that hack people's lives by data science. Our responsibilities are bringing the benefits of AI to everyone.

Please visit our website: www.pailab.co


Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

54A Nguyễn Chí Thanh

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội