Pai Lab chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Pai Lab, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Pai Lab

Established in July 2018, PAI LAB is an IT start-up mainly focusing on Artificial Intelligence and services development that hack people's lives by data science. Our responsibilities are bringing the benefits of AI to everyone.

Please visit our website: www.pailab.co