Phu Hai Minh Co., LTD

agrivn.co

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Phu Hai Minh Trading and Investment Company Limited (hereafter reffered to Phu Hai Minh Co. Ltd.) is a Vietnamese – based company, was established in 2019. The company specializes in agricultural products and imported timber. Purchasing and importing natural timber such as Taraba, Doussie, Padouk, Tali, Sandalwood, Oak, Pine wood, and so on from Africa and America are our business cores. Besides, we are exporting Vietnamese agricultural specialties to the international markets. 

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

4 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội