Phu Hai Minh Co., LTD chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Phu Hai Minh Co., LTD, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Phu Hai Minh Co., LTD

Phu Hai Minh Trading and Investment Company Limited (hereafter reffered to Phu Hai Minh Co. Ltd.) is a Vietnamese – based company, was established in 2019. The company specializes in agricultural products and imported timber. Purchasing and importing natural timber such as Taraba, Doussie, Padouk, Tali, Sandalwood, Oak, Pine wood, and so on from Africa and America are our business cores. Besides, we are exporting Vietnamese agricultural specialties to the international markets.