Pitek

pitek.com

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

“WE make the WORK get GOOD” Pitek is a startup company and we are highly passionate, energetic, and unique people that align in the mission of saving people time and making the world more productive by creating WorkOS Platform.


Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

134 bạch dằng tân bình

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội