Positif

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

A&T là công ty tập trung vào lĩnh vực y tế bao gồm:

- Phòng khám Nhi Kindercare (https://www.facebook.com/phongkhamkindercare/)

- Biosense: công ty về lĩnh vực sinh học phân tử và di truyền

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

12/36 Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội