Positif chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Positif, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Positif

A&T là công ty tập trung vào lĩnh vực y tế bao gồm:

- Phòng khám Nhi Kindercare (https://www.facebook.com/phongkhamkindercare/)

- Biosense: công ty về lĩnh vực sinh học phân tử và di truyền