Publicis Groupe chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Publicis Groupe, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Publicis Groupe

Founded in 1926, Publicis Groupe is one of the largest communications group in the world. Through a powerful alchemy of creativity and technology, we are driving business transformation across the entire value chain.