Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên - FYE

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên (FYE) là Quỹ xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, được thành lập theo Quyết định số 102/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ cấp ngày 24/02/2020. FYE được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ cho thanh niên phát triển kỹ năng, nghề nghiệp, ứng dụng kết quả nghiên cứu, sáng kiến khởi nghiệp góp phần phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

THÔNG TIN CÔNG TY

165 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, HN

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ