QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ TÂY SÀI GÒN

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân là kênh huy động vốn hiệu quả của Nhà Nước, QTD nhân dân nhận tiền gởi của các tổ chức, cá nhân và tổ chức tín dụng khác, cho vay vốn và thực hiện các dịch vụ khác: chuyển tiền trong nước, dịch vụ thu hộ chi hộ, bảo hiểm theo quy định của Ngân Hàng Nhà Nước.

 Quỹ tín dụng nhân dân nhận ủy thác, làm đại lý và thực hiện các nghiệp vụ khác trong lĩnh vực hoạt động tiền tệ khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Trụ sở: 2276 Vĩnh Lộc, Ấp 4, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP.HCM.

THÔNG TIN CÔNG TY

2276 Vĩnh Lộc, Ấp 4, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP.HCM.

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ