TopCV sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống từ 00:00 ngày 28/5/2020 đến 06:00 ngày 28/5/2020. Quý khách vui lòng kết thúc thao tác và lưu dữ liệu trước thời gian này. TopCV xin trân trọng cảm ơn!

SA GA JSC chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của SA GA JSC, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu SA GA JSC

Sa Ga JSC was established since 2012 on the basis of who has extensive experience in consulting, design, supply, implementation and improvement in the field of telecommunications, information technology for many businesses and agencies government.

Our Mission 

We will accompany every business to sustainable development

Vision 

Recognising the development of more robust business in Vietnam, we would like to aim to become a provider of the most prestigious in the field of high-tech products

Our Advantages 

Prestige and quality with reasonable price is what we are proud

Business Fields 

Wholesaler of equipment and electronic components, telecommunications.

Retailer in computers, peripherals, software and telecommunications equipment in specialized stores.

Repair of communications equipment (except for mechanical processing, recycling, electroplating at headquarter).

F&B and catering services.

Computer consulting and computer system management.

Information technology services and other services related to computer.

Computer Programming