SaiGon Green House

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

Specializing in providing and distributing Agri-commodites, chemicals, painting services.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

412 Nguyen Thi Minh Khai, Dist.3, HCMC

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội