GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Quà Tặng & Truyền Thông Saxa là một doanh nghiệp đã dẫn đầu 6 năm liên tiếp về lĩnh vực quà tặng quảng cáo. Kể từ năm 2016, chúng tôi mở rộng hoạt động sang lĩnh vực truyền thông, và hướng tới phát triển thành một doanh nghiệp xã hội (*).

(*) Doanh nghiệp xã hội: Là doanh nghiệp vẫn hoạt động kinh doanh theo các nguyên tắc thị trường, nhưng không đi theo hướng tối đa hóa lợi nhuận đơn thuần, mà theo hướng sử dụng tối đa lợi nhuận có được để góp phần giải quyết một vấn đề nào đó còn chông chênh của xã hội, góp phần làm cho môi trường sống của con người trở nên tốt đẹp hơn.


THÔNG TIN CÔNG TY

Trần Trọng Cung, Quận 7

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ