Sidus And Teu Entertainment

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

Mr. Yuno Choi is a Korean film producer who used to work for CJ E&M and CJ HK Entertainment, as the head of the production team. Now he's working for Anh Teu Studio and Sidus And Teu Entertainment, as a general director and a producer of the companies.

Anh Teu Studio is established by Vietnam’s prominent film director, Mr. Phan Gia Nhat Linh, and Mr. Yuno Choi, with the goal to produce/develop high-quality Vietnamese films.

Sidus And Teu Entertainment is a Joint Venture company established by Anh Teu Studio and Sidus - Korea’s Largest Production Company.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

150 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Q.1

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội