SOFTWARE TESTING AND INSURANCE CO.,LTD (TAIC)

taic.vn

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

- 100% invested by Korea, specialized for DevOps, Security and Insurance Services by working with World Best Solutions and Partners.

- Proven leader in testing solution & services provider in Vietnam

- Strong partnership with world-class testing solutions

- Trusted advisor to customers

- Understand our customer, Provide solutions and service, 

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

215R, Kim Anh Building, Duy Tan, Dich Vong Hau, Cau Giay, Ha Noi, Vietnam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội