SOFTWARE TESTING AND INSURANCE CO.,LTD (TAIC)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

SOFTWARE TESTING AND INSURANCE CO.,LTD (TAIC) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của SOFTWARE TESTING AND INSURANCE CO.,LTD (TAIC), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu SOFTWARE TESTING AND INSURANCE CO.,LTD (TAIC)

- 100% invested by Korea, specialized for DevOps, Security and Insurance Services by working with World Best Solutions and Partners.

- Proven leader in testing solution & services provider in Vietnam

- Strong partnership with world-class testing solutions

- Trusted advisor to customers

- Understand our customer, Provide solutions and service,