Sonha spice/Pacific Basin Partnership - Mitani Corporation

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Phố Quế, Cụm CNĐN Đình Bảng, Phường Đình Bảng, TX Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội