GIỚI THIỆU CÔNG TY

TUYỂN DỤNG

14
Customer Services
Nhân viên Lễ tân Spa
Quản lý Spa

ĐÁNH GIÁ

100%
Sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè

Đánh giá chung:

5.0

THÔNG TIN CÔNG TY

45 Đông Các

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ