GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY 100% VỐN ĐẦU TƯ TRUNG QUỐC, MAY CÁC LOẠI MŨ XUẤT KHẨU (MŨ CÁC HÀNG GAP, OLD NAVY, LAYER 8, HURLEY,...

THÔNG TIN CÔNG TY

Cụm CN Đồng Lạng B - xã Phù Ninh - huyện Phù Ninh- tỉnh Phú Thọ

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ