Sunhan Corp. Company Limited

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

1) Import and distribute Manuka honey from Australia;
2)Import and distribute Corkcicle products form USA;
3)Distribute Cheong Kwan Jang - Korean red ginseng;
4)Café  Balance

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

5. Location: Midtown Signature M7, Street No.16, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội