Tập Đoàn Nhất Thống

@sapphire.ngockhanh

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

17 Ngọc Khánh

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội