tập đoàn tân long

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

A01500 Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp (Ngành chính)

C1020 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

C2599 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

C27320 Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác

C28250 Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá

F42900 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

F43290 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

F43300 Hoàn thiện công trình xây dựng

G4543 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

G4610 Đại lý, môi giới, đấu giá

G4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống

G46310 Bán buôn gạo

G4632 Bán buôn thực phẩm

G4633 Bán buôn đồ uống

G46340 Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

G4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

G4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

G4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

G4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

G47210 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

G4722 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

H4932 Vận tải hành khách đường bộ khác

H4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

H5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

H5222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

H5223 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không

H5224 Bốc xếp hàng hóa

H5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

I5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

I5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

K66220 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm

L68100 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

G4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

A0210 Trồng rừng và chăm sóc rừng

A02210 Khai thác gỗ

A0322 Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

B05100 Khai thác và thu gom than cứng

B05200 Khai thác và thu gom than non

N82990 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

B08990 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

C1061 Xay xát và sản xuất bột thô

C10620 Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

C20110 Sản xuất hoá chất cơ bản

N79110 Đại lý du lịch

N79120 Điều hành tua du lịch

N79200 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Tầng 14, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 đường Lê Văn Lương, K, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội