TECHVIFY SOFTWARE., JSC

https://techvify-software.com/

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

TECHVIFY Software là công ty gia công phần mềm phát triển có trụ sở chính tại Hà Nội, Việt Nam
Chúng tôi mong muốn trở thành đối tác Kỹ thuật hàng đầu trong hành trình chuyển đổi kinh doanh của bạn, giúp bạn giảm thời gian và chi phí cho việc phát triển phần mềm; do đó, bạn có thể nâng cao các nguồn lực và chuyên môn hóa để hoàn thành dự án.

TECHVIFY SOFTWARE., JSC

HANOI (HEADQUARTER)
F2-3 Thanh Dong Building, 19 Lane To Huu Str, Nam Tu Liem Dist, Hanoi, Vietnam

https://techvify-software.com/

Tuyển dụng

Còn 41 ngày để ứng tuyển

Còn 41 ngày để ứng tuyển

Còn 11 ngày để ứng tuyển

Còn 11 ngày để ứng tuyển

Còn 11 ngày để ứng tuyển

Còn 11 ngày để ứng tuyển

Địa chỉ công ty

HANOI (HEADQUARTER) F2-3 Thanh Dong Building, 19 Lane To Huu Str, Nam Tu Liem Dist, Hanoi, Vietnam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội