The ODM Group

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

Mindsparkz ODM Group are very excited to open our office in HCMC,Vietnam. We are actively recruiting a number of roles and are interviewing local and overseas candidates.

Website: theodmgroup.com | www.mindsparkz.com

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

161 Phan Van Han, P.17, Q. BT

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội