GIỚI THIỆU CÔNG TY

Deme là một business trẻ hoạt động trong lĩnh vực thời trang, MMO. Môi trường làm việc tập trung vào sự phát triển mỗi cá nhân, cởi mở và tự do trong tư duy. Để mỗi nhân sự được là chính mình khi làm việc tại Deme.

TUYỂN DỤNG

3

THÔNG TIN CÔNG TY

219 Trung Kính, Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ