GIỚI THIỆU CÔNG TY

Deme là một business trẻ hoạt động trong lĩnh vực thời trang, MMO. Môi trường làm việc tập trung vào sự phát triển mỗi cá nhân, cởi mở và tự do trong tư duy. Để mỗi nhân sự được là chính mình khi làm việc tại Deme.

THÔNG TIN CÔNG TY

A10 Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ