THREESTAR METAL WORK'S VIỆT NAM

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Sản xuất khung đỡ vận tải và các đơn hàng theo bản vẽ Nhật Bản.

Công ty có 100% vốn Nhật

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Lô số 9 KCN Điện Nam Điện Ngọc,Điện Bàn Quảng Nam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội