THREESTAR METAL WORK'S VIỆT NAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

THREESTAR METAL WORK'S VIỆT NAM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của THREESTAR METAL WORK'S VIỆT NAM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu THREESTAR METAL WORK'S VIỆT NAM

Sản xuất khung đỡ vận tải và các đơn hàng theo bản vẽ Nhật Bản.

Công ty có 100% vốn Nhật

THREESTAR METAL WORK'S VIỆT NAM Tuyển dụng

Kế Toán Trưởng

26/05/2021
Quảng Nam
Toàn thời gian